Pozwólmy odżyć wspomnieniom...
Niezapomniane młodzieńcze lata!

Szkolne wspomnienia niezapomniane!

Na ciężkich drogach chmurnego świata Wyście jak balsam na krwawą ranę!

Gdy wstecz obrócę wzrok, taki łzawy Wnet się jak czarem byt złoci szary.

Niech żyje przyjaźń od szkolnej ławy!

Niech żyją nasze dawne wagary!

(Artur Oppman)Niniejsza witryna powstała (i nadal rozwija się) w oparciu o zachowane dokumenty archiwalne oraz wspomnienia pracowników i byłych uczniów szkoły.


Zapraszamy chętnych do współpracy - nadsyłajcie swoje wspomnienia, zdjęcia...


Wszystkie zdjęcia można powiększyć - klikając na nie.


Po lewej stronie znajduje się

moduł przeszukiwania witryny - wystarczy wpisać nazwisko absolwenta i nacisnąć enter...