Kalendarium PDF Drukuj Email

 

Wrzesień 1945 r.

Dr Marcin Gołąb, popierany przez władze miejskie i powiatowe, uzyskuje zgodę Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu na otwarcie gimnazjum w Człuchowie.

 

Wrzesień 1945 r.

Dr Marcin Gołąb, popierany przez władze miejskie i powiatowe, uzyskuje zgodę Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu na otwarcie gimnazjum w Człuchowie.

 

Październik 1945 r.

Komunalne Gimnazjum Edukacyjne Ziemi Człuchowskiej rozpoczyna pierwszy rok pracy.

 

Wrzesień 1946 r.

Nadanie nowej nazwy szkole: Powiatowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie.

 

Wrzesień 1948 r.

Kurator Okręgu Szczecińskiego utworzył Państwową Szkołę Jedenastoletnią, która przejęła uczniów dotychczasowego Gimnazjum. Zmieniono także siedzibę szkoły, odtąd do dziś funkcjonuje przy ul. Kusocińskiego.

 

Wrzesień 1949 r.

Zmieniono nazwę szkoły na Szkołę Państwową i Liceum Ogólnokształcące.

 

Maj 1951 r.

W szkole odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości.

 

5 czerwca 1963 r.

Nadanie Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącemu imienia Stefana Czarnieckiego.

 

Wrzesień 1966 r.

Podział Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego na dwie odrębne placówki.

 

4 września 1967 r.

Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego otrzymuje sztandar ufundowany przez Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu.

 

1 września 1976 r.

Powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego. W skład Zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe.

 

1 września 1979 r.

Rozwiązano Średnie Studium Zawodowe, a do zespołu dołączono klasy 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Chor. Pilawy.

 

Wrzesień 1987 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Czarnieckiego, decyzją Urzędu Miejskiego w Człuchowie, ulega rozwiązaniu i przekształceniu w dwie odrębne placówki.

 

Styczeń 2002 r.

Uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego utworzono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego w Człuchowie, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane nr 1 oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

 

Sierpień 2012 r.

Uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego zlikwidowano Liceum Profilowane nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego w Człuchowie.

 

Sierpień 2014 r.

Uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego zlikwidowano Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego w Człuchowie.

 

Wrzesień 2014 r.

Uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego przekształcono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego w Człuchowie w Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. St. Czarnieckiego w Człuchowie.

W skład Zespołu weszły dwie szkoły:

1. Dotychczas funkcjonujące - Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie

2. Nowo utworzone - Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Człuchowie