Jerzy Kuźniar (1952-2003) PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   Jerzy KuźniarDr Jerzy Kuźniar urodził się 07 marca 1952 roku. w Człuchowie. W 1977 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Jako jedyny nauczyciel języka polskiego, do dnia dzisiejszego, w 1999 roku obronił pracę doktorską na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.
Swoją pracę zawodową rozpoczął w marcu 1976 roku jako nauczyciel języka polskiego w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kobylnicy, a dokładnie jej filii - Szkole Podstawowej w Kończewie, a następnie w II filii - Szkole Podstawowej w Sycewicach.
Następnie pracował w Szkole Podstawowej nr 14 w Słupsku.
W 1978 roku zatrudnił się w PGR w Kończewie, gdzie pracował jako główny specjalista ds. służb pracowniczych oraz piastował funkcję przewodniczącego Rady Zakładowej. Po niespełna roku wrócił jednak do nauczania młodzieży - podjął pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Dębnicy Kaszubskiej, a w listopadzie 1983 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Człuchowie.
Dnia 01 września 1985 roku, pismem inspektora Oświaty i Wychowania, przeniesiony został do pracy w naszej szkole.
W roku tym otrzymał swoje pierwsze wychowawstwo klasy „b” (absolwenci z 1989 roku). Wychowawcą był jeszcze trzykrotnie: IVA (absolwenci z 1995 roku), IVA (absolwenci z 1998 roku) oraz IVA z 2003 roku – z uczniami tej klasy nie zdążył się pożegnać, nie dane Mu było wręczyć im świadectw dojrzałości.

Pracę zawodową doktora Jerzego Kuźniara najpełniej scharakteryzował ówczesny dyrektor szkoły – Franciszek Blechacz, oceniając ją jako wyróżniającą:

 

Nagroda„...dał się poznać jako polonista, który potrafi rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie językiem i kulturą ojczystą. O jego zaangażowaniu w kształtowaniu właściwego stosunku do języka polskiego świadczą dobrze zorganizowane, prawidłowe pod względem merytorycznym i metodycznym, lekcje oraz różnorodne formy zajęć dodatkowych, np. kilkakrotne wycieczki do teatrów w Bydgoszczy i Słupsku, przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, zorganizowanie sesji popularno - naukowej na temat twórczości A. Mickiewicza i epopei’’ Pan Tadeusz”, przygotowanie uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

4c z 1995

Poprawnie wywiązuje się z obowiązków wychowawcy klasy. Wprowadza różnorodne metody wychowawcze, które pozwalają mu pozytywnie oddziaływać na wychowanków. Jest również nauczycielem zaangażowanym w prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Prowadzi koło języka polskiego, opiekuje się organizacją ZSMP oraz Kołem Młodych Racjonalistów. Z tej racji zorganizował eliminacje szkolne Olimpiady Społeczno - Prawnej, Społeczno - Politycznej. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Turnieju Filozoficznego. Największe sukcesy zanotowali młodzi filozofowie, gdyż zajęli 2 i 4 miejsce a zespołowo I miejsce w zawodach wojewódzkich. Publikuje również artykuły w czasopismach, między innymi w „Poradniku Językowym”....”

4b

 

Dr Jerzy Kuźniar pełnił też funkcję metodyka języka polskiego oraz szkolnego komendanta OHP - za pełnienie tej funkcji oraz za pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego - był niejednokrotnie nagradzany.


Jego pasją było także dziennikarstwo. Współpracował, jako dziennikarz, z Radiem Weekend z Chojnic relacjonując z wielką pasją wydarzenia szkolne, choć nie tylko.
dyplom

 

Wszyscy pamiętamy jego udaną próbę bicia Rekordu Guinessa w czerwcu 2002 roku:
„...40 godzin i 15 minut - to nowy rekord Guinnessa w długości lekcji. Ustanowiło go 24 uczniów z klasy III a Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie. Przez prawie dwie doby uczestniczyli oni w lekcji języka polskiego na temat: "Stefan Żeromski wielkim twórcą jest - na przekór tym, którzy nie przyznali pisarzowi Nagrody Nobla". Ogółem zajęcia trwały około 42 godzin. Zgodnie z regulaminem co 8 godzin ogłaszane były 15-minutowe przerwy, których czas należało później odliczyć. Ostateczny wynik to 40 godzin i 15 minut. Jest on lepszy od dotychczasowego o 4,5 godziny. Po najdłuższej na świecie lekcji uczniowie - rekordziści marzyli tylko o tym, aby jak najszybciej znaleźć się w domu. Byli bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi...”

 

rg

 

rg

 

rg

 

rg

 

rg

 

rg

Dr Jerzy Kuźniar oddał naszej szkole swoje umiejętności, sumienność, trud, cierpliwość i zdrowie. Miarą wartości jego pracy są liczni absolwenci wydziałów humanistycznych, prawa i dziennikarstwa, którzy teraz kontynuują jego nauczycielskie i dziennikarskie posłanie.

Zawsze z wdzięcznością będziemy wspominać Jego trud wychowawczy, pedagogiczny i dydaktyczny, a przede wszystkim Jego uczynność i wielkie serce - nie liczył czasu, ani środków, pomagał wszystkim i wszędzie.

Słowa wieszcza, które zdobiły jego szkolną salę, teraz dedykujemy i przyrzekamy jemu: „Jeśli zapomnimy o nim, Ty Boże na niebie zapomnij o nas”...

Doktor Jerzy Kuźniar zmarł nagle, samotnie w swoim domu, w wieku niespełna 51 lat, dnia 28 lutego 2003 roku.