Spotkania ogólne
1 O zjazdach absolwentów człuchowskiego „ogólniaka” . Aleksander Stawicki
2 VI Zjazd Absolwentów Aleksander Stawicki
3 Złoty jubileusz w człuchowskim ogólniaku. (III zjazd 1995 r.) Teresa Bagińska
4 Program zjazdu Agnieszka
5 IV Zjazd absolwentów w 2005 roku. administrator
6 Człuchów. Zjazd absolwentów ogólniaka (IV zjazd -2005 r.) administrator
7 Część oficjalna V Zjazdu Absolwentów. (2010 r.) administrator
8 Uroczyste odsłonięcie tablicy profesora Marcina Gołąba (V zjazd - 2010 r.) administrator
9 Spotkania z wychowawcami (V zjazd - 2010 r.) administrator
10 Bal V Zjazdu Absolwentów Szkoły (2010 r.) administrator
11 Świętowali 65-lecie szkoły (V zjazd - 2010 r.) Krzysztof Lichucki